A magyar bíróságok rendszerszintű uniós jogtagadásának megítélése

Mint januárban közzétettem, hasznomra vált, hogy évekkel ezelőtt nem hanyagoltam el egy értekezés közzétételét, majd addig harcoltam, hogy két ügyem kikerült az EUB elő, ugyanis így a nevem nem teljesen ismeretlen az Európai Bizottság szakigazgatási szervei előtt. Ennek okán ugyanis nem söpörték szőnyeg alá megkeresésemet és a főigazgatóságok bizony tárgyalják meghallgatási kérelmemet, mely – reményeim szerint – olyan eljárásokhoz vezethet, melyek kiváltják azt a hatást, hogy a magyar bíróságok kénytelenek lesznek felhagyni a rendszerszintű uniós jogtagadással.

Az EU alapszerződéseit kétségbe vonó bírói gyakorlat közvetlen hatása az, hogy a fogyasztók nem gyakorolhatják az uniós jogban biztosított jogosítványaikat. A nemzeti bíróságok számára az uniós jog, az EUB ítéletei simán megkerülhetőek azáltal, hogy igazodnak a kúriai bírók elvárásaihoz, avagy ilyen elvárások nélkül önként kiszolgálják a rendszert.

Magam és néhány ügyvéd társaim erőn felül dolgoznak a fogyasztói jogokért, azonban összességében nincsen hatásunk a teljes magyar bírói szervezetre. Ráadásul a legtöbb kolléga az EUB ítéletekben biztosított jogokat érvényesíthetetlennek tartja, így az EUB ítéletekkel szemben próbál valamilyen jogot érvényesíteni, így azonban maga is uniós jogot tagadóvá válik.

Az elmúlt hetekben történt események kapcsán egy levelet kellett intéznem azon Győri Ítélőtábla elnökéhez, ahol a beosztott bírák szubjektív és objektív alkalmatlanságát vetettem fel, ugyanis igazolható, hogy a táblabíróságról kikerülő előzetes döntéshozatali ügyekben meghozott EUB ítéleteket is mellőzik. Ráadásul újakat akkor sem kezdeményeznek, ha egyébként azt az EUMSz 267. cikke kötelezően előírja.

Mellékelem ezt a levelet, ugyanis annak tartalma közérdekű.

Másfelől készítettem egy prezentációt, mely levezeti a Kúria meglehetősen etikátlan és törvénytelen eljárását az uniós jog tagadását illetően. Magyarán, amikor már tudták, mi a követendő jog, miként hekkelték meg azt.

A magyar bírói kar felelőssége alól felmentést csak egy diktatúrában kaphat, és megannyi eljárást lehet ellenem indítani, azonban objektív jogkövetkezmény csak az lehet, ha azon bírók, akik az uniós jogot félretéve ítélkeztek, soha többé ne lehessenek bírók. Ugyanis egy jogállamban ez nem lehetséges.

Tehát mellékelem a prezentációs anyagot is.

Nyilván olyan jogi és morális érveket tartalmaznak ezen anyagok, melyek vitaképesek, de az eddigi 10-15 évben senki nem tisztelt meg az ellenérveivel. A bíróságok azokat egyszerűen lesöpörték.

Győri Ítélőtábla elnöke részére levél 2023_02_01

A Koppenhágai Kritériumok sérelme PowerPoint HUN 2023_02_02