Mi is az a jogállam?

A Bíróság 2022.02.16-i, Magyarország kontra Európai Unió Tanács (C-156/21.,  ECLI:EU:C:2022:97) ügyben hozott ítélete alapján elsőként azt kell megkeresni, amit dr. Varga Judit magyar igazságügyi miniszter nem talált, hiába szorgoskodott, mivel …

Amikor a bíró presszionálja a fogyasztót…

Székesfehérvári Törvényszék Székesfehérvár Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin elnök r é s z é r e   Tisztelt Elnök Asszony!  A fenti szám alatti ügyben L. és felesége felperesek képviseletében …

Mi a fontosabb? Az igazság vagy a méltóság?

Több ízben értekeztem a magyar jogállamiságot és jogbiztonságot érintő azon bírói magatartás kapcsán, mely különösen az un. deviza alapú szerződésekkel kapcsolatosa jogvitákban kétségbe vonta az EU jogának primátusát és évtizeden …

Egy szörnyű tragédia margójára

Homonnay Gergő halála kapcsán futottam bele abba a jelenségbe, hogy nem csupán a mindennapi közemberek, de szakvizsgázott ügyvédek sincsenek azzal tisztában, kinek milyen joga van egy haláleset kapcsán megindult eljárásban. …