Mi a fontosabb? Az igazság vagy a méltóság?

Több ízben értekeztem a magyar jogállamiságot és jogbiztonságot érintő azon bírói magatartás kapcsán, mely különösen az un. deviza alapú szerződésekkel kapcsolatosa jogvitákban kétségbe vonta az EU jogának primátusát és évtizeden …

Egy szörnyű tragédia margójára

Homonnay Gergő halála kapcsán futottam bele abba a jelenségbe, hogy nem csupán a mindennapi közemberek, de szakvizsgázott ügyvédek sincsenek azzal tisztában, kinek milyen joga van egy haláleset kapcsán megindult eljárásban. …

Bíróságnak minősül-e a Kúria?

Tisztelt Olvasóim! Úgy vélem, hazánkban eddig senki nem merészelte venni a bátorságot, hogy megkérdőjelezze a Kúria uniós jognak megfelelő bíróság státuszát. Talán tőlem nem meglepő, hogy megtettem és nem is …

Új EUB előzetes döntéshozatal iránti kérelem

A Győri Ítélőtábla a Pf.IV.20.073/2021/10/I. sz. alatti végzésével megítélte a perben kifejtett érvelésemet, és feltette kérdéseit az EUB felé. Miként a C-932/19. sz. alatti ügyben, itt is külön lehetőségem lesz részletesen …

A magyar bírói közöny magasiskolája

2021.09.02. napján megszületett az EUB C-932/19. sz. alatti ítélete. Vállaltam közszereplést, adtam nyilatkozatokat annak érdekében, hogy ismertessem az ítélet lényegét. Felfutott az érdeklődés a csillagokba, majd „minden csoda három napig …

Az EUB C-932/19. sz. alatti ítélet jogi hatásai

A C-932/19. sz. alatti ügyben hozott ítélet egy sor olyan jogvitát lezárt, melyben már-már megalázóan értelmetlen kinyilatkoztatások hangoztak el a professzionális hitelezőket képviselő professzionális ügyvédek részéről. Mivel senkinek nem lehet …

Ügyfélfogadás és kapcsolattartás rendszere

Az elmúlt lassan három évtizedben igyekeztem a lehető legközvetlenebb módon az ügyfelek rendelkezésére állni. Ez annyit tett, a beérkező elektronikus leveleket szinte azonnal megválaszoltam, a telefonomat állandóan bekapcsolva tartottam, ha …