Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény így rendelkezik:

9. § (1) Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. (2) Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.

Ügyvédi Irodám két elgondolás mentén állapítja meg az ügyvédi munkadíjat. A rövidebb ideig tartó képviselet esetén meghatározott összegű, adott esetben az ügyértékhez kötött munkadíj felszámítását találjuk méltányosnak és célravezetőnek, az előre nem kalkulálható munkaszükséglet esetén ügyvédi óradíj kerül megállapításra. Az óradíjas elszámolás esetén rendszerint előleget kérünk.

A megbízások teljesítésekor külön kerülnek felszámításra azon költségek (pl. nyomtatási, sokszorosítási költségek), melyek az 5.000.-Ft-os értékhatárt meghaladják. Az utazásra az ügyvédi óradíj felét számítjuk fel, mely tartalmazza az üzemanyag költséget is. Ügyvédi Irodám ingyenesen nem vállal jogi tanácsadást és nem lát el képviseletet, illetőleg a megbízó költségeit nem előlegezi.

Mivel az ügyvédi megbízás nem eredménykötelem, hanem gondossági kötelem, így az Ügyvédi Iroda nem vállal, és nem is vállalhat garanciát arra, hogy egy adott ügy milyen eredménnyel zárul.

A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata alapján árlistát, vagy ehhez hasonló szabályzatot előzetesen nem teszünk közzé.