Dr. Marczingós László

dr. Marczingós László 1969-ben születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Kaffka Margit Gimnáziumban végeztem 1983 és 1987 között, Miután felvettek az ELTE nappali tagozatára, sorkatonai szolgálatomat – utolsó évfolyamként hazánk eddigi történelmében – letöltöttem. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1994-ben szereztem meg diplomámat.

Az egyetem II. évfolyamától kezdve – egymást követően – két nevesebb ügyvédi irodában próbáltam meg elsajátítani az ügyvédi pálya alapjait.

Klasszikus ügyvédjelölti gyakorlatom lezárásaként 1997-ben tettem le szakvizsgámat. 1997 és 2003 között egyéni ügyvédként folytattam hivatásomat, majd 2003 végén döntöttem arról, hogy az ügyvédi tevékenységet Ügyvédi Iroda keretében folytatom tovább.

Ügyvédként a JNSZ Megyei Ügyvédi Kamara tagja voltam, majd gyökeres váltásként Tagyonban telepedtem le 2007-ben, így átjegyzésemet kértem a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarához, melynek jelenleg is tagja vagyok.

Dr. Lukácsy Gergő ügyvédjelölt

1984-ben születtem Marosvásárhelyen. 1997 és 2003 között a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban végeztem középiskolai tanulmányaimat, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg jogi diplomámat.

Adótanácsadóként másfél évig dolgoztam az Ernst & Young nemzetközi tanácsadó cég budapesti irodájában, majd ezt követően ügyvédjelöltként tértem vissza a Dr. Marczingós Ügyvédi Irodához, ahol az egyetem III. évfolyamától kezdve joggyakorlatomat is töltöttem.

Eddigi munkám során a polgári jog számos részterülete mellett a versenyjog, a közbeszerzési, közigazgatási és pénzügyi jog terén szereztem jártasságot.